Gefaciliteerd door 2019-02-11T08:47:27+00:00

Gefaciliteerd door

Baxter en Alfasigma

Baxter International Inc. biedt een uitgebreide portefeuille van essentiële dialyse- en ziekenhuisproducten, waaronder thuisdialyse, acute dialyse en centrumdialyse; steriele IV-oplossingen; infusiesystemen en -apparaten; parenterale voeding; biochirurgische producten en anesthetica; en apotheekautomatisering, -software en -diensten.

De wereldwijde aanwezigheid van het bedrijf en de kritieke aard van de producten en diensten spelen een sleutelrol bij het uitbreiden van de toegang tot de gezondheidszorg in opkomende en ontwikkelde landen.

Baxters 50.000 medewerkers wereldwijd bouwen voort op de rijke geschiedenis van medische doorbraken die het bedrijf heeft gerealiseerd om de volgende generatie innovaties in de gezondheidszorg te bevorderen en de zorg aan patiënten te verbeteren.

Ziekenhuisproducten: het bedrijfsonderdeel Ziekenhuisproducten van Baxter vervaardigt producten voor gebruik bij het toedienen van vloeistoffen en geneesmiddelen aan patiënten in het hele continuüm van zorg. Daartoe behoren onder meer IV- en andere steriele oplossingen en toedieningssets, voorgemengde geneesmiddelen en reconstitutiesystemen, IV-voedingsproducten, infusiepompen, biochirurgische producten en beademingsanesthesie. Het onderdeel levert ook producten en diensten in verband met het samenstellen van farmaceutische verbindingen, het formuleren van geneesmiddelen en verpakkingstechnologieën.

Dialyseproducten: Baxters portefeuille van dialyseproducten voorziet in de behoeften van patiënten met nierfalen of nierziekte door middel van een uitgebreid assortiment aan therapeutische opties voor geïndividualiseerde zorg thuis, in dialysecentra en in ziekenhuizen.

De portefeuille omvat innovatieve technologieën en therapieën voor peritoneale dialyse, hemodialyse thuis en in dialysecentra, continue nierfunctievervangende therapie, multi-orgaan extracorporale ondersteuningstherapie en aanvullende dialysediensten.

www.baxter.nl

www.sigma-tau.nl